home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right updates_hover updates user_hover user volume playbutton
Geef mij maar vooral hen een KANS op goed onderwijs in Suriname.
Edukans Actieplatform
Hallo, mijn naam is Daphne Ansems. Ik ben 23 jaar oud en studeer PABO ( Pedagogische academie voor de lerarenopleiding in het basisonderwijs) aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Momenteel ben ik student in het derde leerjaar. Op 12 oktober 2019 ga ik 15 dagen op reis via Edukans naar Suriname. Edukans is een stichting die zich inzet voor kinderen die niet naar school kunnen als gevolg van armoede, oorlog, handicap of discriminatie in ontwikkelingslanden. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. In mijn geval ga ik mij inzetten voor het ontwikkelingsland Suriname. Dit klinkt misschien in eerste instantie niet als een ontwikkelingsland. Je denkt niet zo snel aan Suriname als we het hebben over landen waar nog het nodige te verbeteren valt op onderwijskundig gebied. Toch hebben nog veel kinderen niet de beschikking over goed onderwijs in Suriname. Tijdens deze reis ga ik werken aan verschillende thema’s die bijdragen aan de verbetering van het onderwijskundig gebied. Deze thema’s zijn meertaligheid, culturele identiteit, omgaan met verschillen, lezen van lichaamstaal, activerende didactiek en ouderbetrokkenheid. Ik ga me dus inzetten als Worldteacher voor beter onderwijs in Suriname. Hiervoor zijn donaties nodig, zodat de kwaliteit van het onderwijs in Suriname zal verbeteren. Als doel heb ik om €1000,- sponsor geld op te halen, zodat leerkrachten daar verschillende trainingen krijgen om het onderwijs in Suriname te verbeteren. Door mee te helpen aan deze actie krijgen veel kinderen dus de kans om hun talenten te ontplooien. Het zou fantastisch zijn als u een steentje bij zou willen dragen aan dit mooie project!
  • World Teacher Suriname Brokopondo 2019
  • Op reis

Geef mij maar vooral hen een KANS op goed onderwijs in Suriname.

Hallo, mijn naam is Daphne Ansems. Ik ben 23 jaar oud en studeer PABO ( Pedagogische academie voor de lerarenopleiding in het basisonderwijs) aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Momenteel ben ik student in het derde leerjaar. Op 12 oktober 2019 ga ik 15 dagen op reis via Edukans naar Suriname. Edukans is een stichting die zich inzet voor kinderen die niet naar school kunnen als gevolg van armoede, oorlog, handicap of discriminatie in ontwikkelingslanden. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. In mijn geval ga ik mij inzetten voor het ontwikkelingsland Suriname. Dit klinkt misschien in eerste instantie niet als een ontwikkelingsland. Je denkt niet zo snel aan Suriname als we het hebben over landen waar nog het nodige te verbeteren valt op onderwijskundig gebied. Toch hebben nog veel kinderen niet de beschikking over goed onderwijs in Suriname. Tijdens deze reis ga ik werken aan verschillende thema’s die bijdragen aan de verbetering van het onderwijskundig gebied. Deze thema’s zijn meertaligheid, culturele identiteit, omgaan met verschillen, lezen van lichaamstaal, activerende didactiek en ouderbetrokkenheid. Ik ga me dus inzetten als Worldteacher voor beter onderwijs in Suriname. Hiervoor zijn donaties nodig, zodat de kwaliteit van het onderwijs in Suriname zal verbeteren. Als doel heb ik om €1000,- sponsor geld op te halen, zodat leerkrachten daar verschillende trainingen krijgen om het onderwijs in Suriname te verbeteren. Door mee te helpen aan deze actie krijgen veel kinderen dus de kans om hun talenten te ontplooien. Het zou fantastisch zijn als u een steentje bij zou willen dragen aan dit mooie project!

Tjitske  Sabelis Tjitske

Dag 13

4 Update
Groep update
alle updates
€1.051,00 €1.000,00
105%
41 supporters
Actie loopt!
Steun Daphne